"ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ ห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป" พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑
:HOME>
:AboutKruLek>
:StudentWorks>
:Portfolio>

ผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อเข้าชมผลงานนักเรียน รายวิชาโครงการ ในแต่ละปีการศึกษาค่ะ

ผลงานนักเรียนรายวิชา โครงการ ปีการศึกษา 2562

ผลงานนักเรียนรายวิชา โครงการ ปีการศึกษา 2561

ผลงานนักเรียนรายวิชา โครงการ ปีการศึกษา 2560

ผลงานนักเรียนรายวิชา โครงการ ปีการศึกษา 2559

ผลงานนักเรียนรายวิชา โครงการ ปีการศึกษา 2558

ผลงานนักเรียนรายวิชา โครงการ ปีการศึกษา 2557

ผลงานนักเรียนรายวิชา โครงการ ปีการศึกษา 2556

ผลงานนักเรียนรายวิชา โครงการ ปีการศึกษา 2555


 

 

 

 
 

::เว็บไซต์นี้  ดำเนินการสร้างและดูแลโดย  ครูสุดฤดี  ประทุมชาติ  ครูชำนาญการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี::

ติดต่อครูเล็ก
โทร.091-014-7839
FB: KruLek Sudruadee