"ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ ห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป" พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑
:HOME>


ผลงานรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงการ (2204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3/1MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 9 เว็บไซต์ ดังนี้

1. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง Cooking for fun

2. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง 19 เทศกาลทั่วโลก

3. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง Guide Esan

4. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง TopHit University in ASIA

5. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่

คลิกเข้าชม และให้กำลังใจนักเรียนด้วยนะคะ

 

:AboutKruLek>
:StudentWorks>
:Portfolio>

ผู้เข้าชม   

 

   

::เว็บไซต์นี้  ดำเนินการสร้างและดูแลโดย  ครูสุดฤดี  ประทุมชาติ  ครูชำนาญการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี::

ติดต่อครูเล็ก
โทร.091-014-7839
FB: KruLek Sudruadee