"ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ ห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป" พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑
:HOME>


ผลงานรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงการ (2204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 6 เว็บไซต์ ดังนี้

1. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โลกแห่งจิตรกรร

2. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ที่นี่โพธิ์ไทร มุมหนึ่งของอุบ

3. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประเพณีไทย

4. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ท็อปฮิตอีสาน

5. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง 15 จุดสะดุดรักเมืองไท

6. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง หมู่บ้านบ้านเลาะ ตำบลโพธิ์ไทร
(ขออภัย เว็บนี้มีปัญหา ไม่สามารถอัพโหลดได้ ต้องขอโทษด้วยค่ะ )


คลิกเข้าชม และให้กำลังใจนักเรียนด้วยนะคะ

 

:AboutKruLek>
:StudentWorks>
:Portfolio>
ผู้เข้าชม   
   

::เว็บไซต์นี้  ดำเนินการสร้างและดูแลโดย  ครูสุดฤดี  ประทุมชาติ  ครูชำนาญการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี::

ติดต่อครูเล็ก
โทร.091-014-7839
FB: KruLek Sudruadee