"ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ ห่วงรายได้กันมากๆเข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป" พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑
:HOME>
:AboutKruLek>
:StudentWorks>
:Portfolio>

ผู้เข้าชม

 

 


ผลงานรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงการ (2204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยในเว็บไซต์สามารถแสดงภาษาในการรับชม 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 4 เว็บไซต์ ดังนี้

1. โครงการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง จริยธรรมเทคโนโลยีบนโลกดิจิทัล

2. โครงการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง AI : Artificial Intelligence

3. โครงการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง Zero Waste : โลกปลอดขยะ

4. โครงการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง Modern Hardware

 

 

 

 
 

::เว็บไซต์นี้  ดำเนินการสร้างและดูแลโดย  ครูสุดฤดี  ประทุมชาติ  ครูชำนาญการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี::

ติดต่อครูเล็ก
โทร.091-014-7839
FB: KruLek Sudruadee