" การเรียนรู้ คือการเดินทาง ที่ไม่มีที่สิ้นสุด "    

 

ผลงานรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงการ (2204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 9 เว็บไซต์ ดังนี้

1. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง บาสเกตบอล

2. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เขื่อนในประเทศไทย

3. การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ รายวิชา การเขียนโปรแกรม โดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

4. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เปิดประตูสู่ พ.ร.บ.คอมฯ

5. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง นักวิทยาศาสตร์ของไทย

6. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ตามรอยอารยธรรมเกาหลี

7. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ขนมไทยโบราณ

8. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

9. การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง Healthy Foods

 

 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์