" ไม่มีใคร แก่เกินเรียน "    

 

ผลงานรายวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงงาน (20204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3 MEP สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 3 เว็บไซต์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1  การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เรียนออนไลน์ให้ได้ผลดีในยุคโควิด
URL : www.online-learning.krusudruadee.com
 
กลุ่มที่ 2  การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ระบบเลขฐานในคอมพิวเตอร์
URL : www.radixnumber.krusudruadee.com
 
กลุ่มที่ 3  การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง กีฬาแบดมินตัน
URL : www.badminton.krusudruadee.com


ผู้เข้าชมเว็บไซต์