" การไม่ยอมก้าวไปข้างหน้า ก็เสมือนว่าเราถอยหลัง "    

 

ผลงานรายวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษาโครงการ สำหรับรายวิชา โครงงาน (20204-8501)
ระดับชั้น ชพค.3/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ซึ่งมีเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของนักเรียน จำนวน 7 เว็บไซต์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1  การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ของไทย
URL : www.thaimuseum.krusudruadee.com
 
กลุ่มที่ 2  การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง Internet of Things
URL : www.iot.krusudruadee.com
 
กลุ่มที่ 3  การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
URL : www.undersealives.krusudruadee.com
 
กลุ่มที่ 4  การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในยุโรป
URL : www.europetophit.krusudruadee.com
 
กลุ่มที่ 5  การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
URL : www.naturaldisaster.krusudruadee.com
 
กลุ่มที่ 6  การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ชนเผ่าไทยในแดนอีสาน
URL : www.esantribe.krusudruadee.com
 
กลุ่มที่ 7   การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง อาหารเพื่อการบำบัดโรค
URL : www.foodtherapy.krusudruadee.com

 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์